Seznam seminářů pro druhý stupeň, gymnázia a střední školy

 

Název

 

Garant, lektor

Interdisciplinární propojení

Praktické úlohy a projekty z mikrobiologie

 

RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D., Mgr. Eva Tarabová

Bi, výchova ke zdraví

Možnosti výtvarné výchovy v rámci environmentálního vzdělávání na ŽŠ (krajina a výtvarné umění, land art a prostor)

PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.

VV, estetika

Co je ekologické nemůže být ekonomické? (aneb Požírají ekonomické principy přírodu? Nebo to dělají jen krátkozraká rozhodování lidí?)

doc. Hana Scholleová. VŠE

 

matematika, ZSV, český jazyk, popř. ekonomika podniku  (SEŠ)

Digitální fotografie pro potřeby učitele

Petr Novotný

ICT

Statistické zpracování dat na PC

František Mošna

ICT, matematika

Metody přípravy mikroskopických preparátů pro školní výuku

Mgr. Mourek, RNDr. Lišková, Csc.

biologie

Metody sběru, preparace a uchování přírodnin pro výukové sbírky ve škole

Mgr. Mourek, RNDr. Lišková, Csc.

biologie

Výroba z přírodních materiálů

ing. Judita Kapicová, lektorka lidové tvorby

pracovní činnost

Ekologie společenstev a ekomorfologie obratlovců (aneb jak komu zobák narost´)

Mgr. Jindra Mourková

 biologie

Proč se nebát chemie

PhDr. Martin Adamec

chemie

Comments