Semináře‎ > ‎

Jak vzdělávat pro udržitelný rozvoj

PhDr. Tereza Vošahlíková

Seminář je určen pedagogům MŠ nebo koordinátorům EVVO.

Cíl semináře:
Rozvinout dovednost interdisciplinárně zpracovat vybrané tematické okruhy z hlediska udržitelného rozvoje.

 
Obsahové zaměření:

  • ekonomická, ekologická a sociální dimenze udržitelného rozvoje,

  • základní témata udržitelného rozvoje,

  • klíčové kompetence k udržitelnému jednání jako cíl VUR,

  • příklady dobré praxe,

  • metody VUR,

  • tvorba vzdělávacího bloku k vybranému tématu udržitelného rozvoje.

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) je v úzkém vztahu k EV. Zdůrazňuje interdisciplinární a holistický přístup k vybraným tématům, z nichž některá jsou společná s EV (biodiversita, ochrana ŽP) jiná mají těžiště ve společenskovědních otázkách udržitelnosti (spotřebitelské chování, lidská práva). Metodologie EV a VUR jsou si blízké ve  využití problémové a projektové vyučovací metody, prožitkového a situační ho učení.


 

datum a čas

místo konání

poznámka

počet účastníků

1.

 7.12.2010

Rettigové 4, Praha 1

 Místnost R304

 

2.

 9.12.2010

 bude upřesněno

 

 


3.

18.1.2011
Rettigové 4, Praha 1


 

4.

4.2. 2011o

!

 

 ZŠ Čechtice, Benešovsk

 Na vyžádání paní ředitelkou pro většinu pedagog školy. Asi by se šlo po domluvě přidat. Bude přizpúůsobeno potřebám ZŠ

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 Ċ
Viktor,
13. 10. 2010 8:35
Comments