Semináře‎ > ‎

Statistické zpracování dat na PC

PhDr. František Mošna

Kurs o statistickém zpracování dat seznamuje se základními metodami zpracování hromadných dat, jakými je řazení, vytváření grafů (histogramů, boxplotů,...), výpočet charakteristik polohy a variability (průměr, medián, modus, směrodatná odchylka). Dále představuje normální rozdělení, jeho význam, vlastnosti, užití a uvádí regresní model. Závěr pak je věnován principu testování hypotéz základním typům testů – jednovýběrový, dvouvýběrový, třídění, testy korelace a nezávislosti.

Témata jsou uváděna formou vhodných příkladů. Důraz je kladen na využití vybraných statistických nástrojů programu MS Excel.

Kurz proběhne v počítačové učebně, pravděpodobně vždy v  R 306.


Ċ
07_Mosna.pdf
(1750k)
Viktor,
13. 10. 2010 8:36
Comments