Semináře‎ > ‎

Praktické úlohy a projekty z mikrobiologie

RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D., Mgr. Eva Tarabová

Kurz je určen pro učitele přírodopisu, biologie a výchovy ke zdraví a všechny další zájemce, kteří se zajímají o mikroorganismy kolem nás.

Účastníci se v kurzu se naučí některé jednoduché praktické činnosti, které lze použít při výuce ve třídě a budou seznámeni s projekty zabývajícími se různými aspekty správného mytí rukou, dodržováni hygieny a šíření infekčních nemocí. Projekty jsou určeny pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a SOŠ.

Max. kapacita: 16

Rozsah: 6 vyučovacích hodin

Z akreditace:
1.     Pěstování mikroorganismů na agarových půdách. Příprava agarových půd, možnosti naočkování mikroorganismy z okolního prostředí, ukázka narostlých kolonií mikroorganismů.

2.      Přehled nemocí, které se šíří špinavýma rukama.

3.     Využití techniky pěstování mikroorganismů na agarových půdách k demonstraci změn počtu mikroorganismů na rukou při správném a nesprávném mytí.

4.     Účinnost přenosu mikroorganismů rukama – technika využívající prstové barvy.

5.     Nácvik správného mytí rukou – technika využívající prstové barvy.

6.     Mikrobiologické projekty s využitím výše uvedených činností.


Ċ
Viktor,
13. 10. 2010 8:34
Comments