Semináře‎ > ‎

Jak může inspirovat lesní a venkovní pedagogika

Zkušenosti z MŠ Semínko v areálu Toulcova dvora           

                                                                                    Mgr. Magdaléna Kapuciánová, ředitelka MŠ Semínko


Na semináři se učitelé seznámí s prací v mateřské škole Semínko (včetně její třetí, venkovní, třídy) a tím, jak se lze inspirovat lesní pedagogikou.

Seminář vede ředitelka MŠ Semínko, zkušená pedagožka, jedna ze zakladatelů asociace lesních mateřských škol, lektorka seminářů krajských konferencí Mrkvička.  

Na semináři bude představen školní vzdělávací plán, školní plán EVVO, třídní plány lesní třídy, pravidla pobytu a pohybu venku.  Účastníci uvidí možnosti použití přírodních materiálů v MŠ.

Seminář ukáže praxi mateřské školy zaměřené na výchovu v souladu s přírodním prostředím. Nejvíce se věnuje uspořádání zahrady, ale také pobytu dětí se zvířaty, výletům, stravování, a spolupráci s rodiči. Představí jednu z cest získávání odpovědnosti k přírodnímu prostředí, k okolí i k sobě samotnému.

Seminář probíhá v prostorách Toulcova dvora a MŠ Semínko.

Ċ
Viktor,
13. 10. 2010 8:37
Comments