Semináře‎ > ‎

Co je ekonomické nemůže být ekologické?

Aneb požírají ekonomické přístupy přírodu?


doc. RNDr. ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Seminář je určený spíše učitelům druhého stupně a středních škol (předmětů ekonomika, ZSV nebo i oborů jazyk a jazyková komunikace, matematika).

Přiblíží srozumitelně ekonomické principy tvorby hodnoty jako dlouhodobého výnosu z vlastnictví nebo aktivit. Ale na své si přijdou i mnozí další - odborné věci jsou podávány velice poutavě.

Účastníkům semináře ukáže, že uvažování v dlouhodobých souvislostech může být v souladu s maximalizací ekonomického užitku, tak i udržitelnosti environmentálního prostředí.

Naopak krátkodobý horizont nevnímá enviromentální kontext, ale i snižuje ekonomickou hodnotu.

Celý seminář je navázán na téma Čechovova dramatu Višňový sad. V příhodných chvílích ale zabrousíme i do témat aktuálních - např. kauza Havránková a vyvlastnění pozemků pro stavbu dálnice nebo jak vést efektivní hospodářství.


Na semináři bude představeno 20 pracovních listů, které se z různých úhlů pohledu věnují problematice udržitelného rozvoje.

Odkazy

Alena Géblová, Jak naučit udržitelnému rozvoji (Lidové noviny) 

Ċ
Viktor,
13. 10. 2010 8:35
Comments