Exkurze‎ > ‎

Vysokohorská smrčina jako didaktický prostor

Ing. Jan Andreska, Ph.D.

Pětidenní exkurze je zaměřená na problematiku environmentálních aspektů minulého, současného i budoucího vývoje přírodního prostředía zvláště lesů v oblasti centrální Šumavy. Exkurze je konstruovaná tak, aby poskytla environmentálně orientovaným pedagogům dostatek informací k  tématu, které se už dlouhou dobu objevuje ve sdělovacích
prostředcích, často ve formě zásadního sporu o podobu oblasti Národního parku.

Zde by autor rád připojil krátké prohlášení, a to, že se v žádném případě nemíní stát arbitrem tohoto sporu. Kurz samotný by naopak měl poskytnout účastníkům tolik informací, aby k celé situaci dokázali zaujmout vlastní stanovisko.


Ċ
Viktor,
13. 10. 2010 8:42
Comments