Exkurze‎ > ‎

CHKO Český Kras a CHKO Křivoklátsko jako výukový prostor


Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.


Sousedící CHKO Český Kras  a Křivoklátsko mohou být využity jako ideální výukový prostor snadno dostupný integrovaným dopravním systémem.

Cílem třídenní exkurze je prezentovat vybrané přírodní fenomény CHKO (reliéf a charakteristiky kulturní krajiny, maloplošná chráněná území, a jejich fytocenozy a zoocenozy v širších výukových souvislostech a to jak po stránce teoretické, tak i praktické.


Ċ
Viktor,
13. 10. 2010 8:44
Comments